máy lạnh cũ

Máy Lạnh Daikin 1.5HP tiết kiệm điện hàng như mới

Máy Lạnh Daikin 1.5HP tiết kiệm điện hàng như mới

0 out of 5 based on 0 customer ratings
6.000.000 
Máy Lạnh Daikin 2.5HP tiết kiệm điện hàng như mới

Máy Lạnh Daikin 2.5HP tiết kiệm điện hàng như mới

0 out of 5 based on 0 customer ratings
9.000.000 
Máy Lạnh Daikin 2HP tiết kiệm điện hàng như mới

Máy Lạnh Daikin 2HP tiết kiệm điện hàng như mới

0 out of 5 based on 0 customer ratings
8.500.000 
Máy Lạnh Daikin 3HP tiết kiệm điện hàng như mới

Máy Lạnh Daikin 3HP tiết kiệm điện hàng như mới

0 out of 5 based on 0 customer ratings
9.500.000